אודות פרסומים דברי העורך מאמרים סוגיות סינופסיס חנות תרומות צור קשר

אודות האיגוד לפרשנות התלמודהשיטה: מקבילות חיצוניות

ולא סוף דבר בעיון במקבילות התלמודיות. אשר לתוכן החוקים והמושגים שנמסרו לנו בדברי התנאים והאמוראים, הרי לפעמים מופיעים תכנים דומים בספרות היהודית החיצונית ששרדה לנו מימי הבית השני, והשוואת הדברים עוזרת להעמידנו על הממד ההיסטורי, ועל השתלשלותם של תכנים קדומים. לגבי נושאים רבים אף עשוי העיון בספרות אומות העולם לקדם את ההבנה של פעולת חכמינו בתוך העולם הרחב של העת העתיקה. כשנבוא לחקור את המציאות החומרית, המציאות החברתית והלשונית, כגון השימוש במלים שאולות משפות שונות, ואפילו במושגים ומוסדות משפטיים מסוימים שהוזכרו בדברי חז"ל, נמצא לפעמים ששורשם במסורת תרבותית קדומה המשותפת לעמים רבים. וכבר שנו רבותינו: "לא תלמד לעשות (דברים יח ט), אבל אתה למד להבין ולהורות" (עבודה זרה מג ע"ב ומקבילות).
לראש העמוד
הדפסת עמוד
created by entry
דף הבית | אודות | פרסומים | חומר רקע | מראי מקום | שיעורים | סינופסיס | תרומות | צור קשר